LVD Testi

LVD Testi, ismini 2014/35/EU numaralı Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive) İngilizcesi baş harflerinden almaktadır.

LVD Testi

LVD Testi

LVD Testi, ismini 2014/35/EU numaralı Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive) İngilizcesi baş harflerinden almaktadır. Bu direktif bahsedilen gerilim aralığında çalışan elektrikli ekipmanların uyması gereken genel gereksinimleri tanımlamaktadır. Her ne kadar isminde gerilim kelimesi içerse de aslında LVD testi, cihazın A’dan Z’ye bütün yönlerinin kontrol edilerek normal kullanım esnasında tüketiciye zarar vermemesini garanti altına alır.


Özetle Ürünün;

 • Elektriksel Güvenlik Riskleri
 • Isınma ve Yangın Riskleri
 • Çevresel Etkiler Kaynak Riskleri ( Nem, Toz, Su)
 • Ömür ve Verimlilik Ölçümleri

Gibi bir çok konunda cihaz üstünde testler yapılarak, ürünlerin piyasa çıkmadan önce insanlara, evcil hayvanlara ve çevreye verebileceği zararları önceden tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacını taşımaktadır.

Bu bağlamda LVD direktifi tüm bu önlemlerin alınmasında yeterli değildir. Her ürün grubunu kendi içinde değerlendiren ve kendine has belirli elektriksel, mekanik, çevresel ve termal testler barındıran standartlar kullanmaktadır. Bu standartlar direktif altında bulunurlar ve harmonize standartlar olarak adlandırılırlar. Üretici ürettiği bir ürünü piyasaya güvenli bir şekilde sunmak için, bağlı bulunduğu direktif altında bulunan ilgili standart baz alınarak, gerekli testleri gerçekleştirmeli ve bu testlerden olumlu sonuç/sonuçlar almalıdır.

Standartlar içerisinde ürün güvenliğini en üst seviyede tutmak adına birçok test ve muayeneler bulunmaktadır. Laboratuvara teste alınan ürünler tüm bu test ve muayenelerden başarılı olduklarında ilgili standart için özel düzenlenen test raporunu alarak piyasaya sunulurlar.

Yine üreticilerin ürünlerine CE işareti iliştirmesi ve piyasaya sürdüğünde son kullanıcıların ürünü şüphe duymadan almaları için direktif kapsamında bulunan ilgili standartların gereksinimlerini sağlayarak, teknik dosyanın en temel parçası olan test raporlarını almaları gerekmektedir.

Burada asıl amaç daha öncede bahsedildiği gibi insan ve evcil hayvan sağlığına tehdit oluşturmayan, çevreye zarar vermeyen güvenli ürünler üretmek ve bunların piyasaya arz edilmeden önce güvenliğinin sağlanır olmasını temin etmektir. Ürünler sahada karşılaşabilecekleri ve oluşabilecek birçok tehlikenin bir simülasyonu niteliğinde testlerden geçmekte ve bu testler bizler için en iyi rehber olan standartlarda tanımlanmaktadırlar.


Bu testlere örnek vermek gerekirse;


Kaçak Akım Deneyi


Bir ürün kullanım esnasında içerisinde oluşacak bir arızadan veya yapılışı itibari ile hatalı bir bağlantısı bulunması sebebiyle üzerinde insan sağlığını tehlikeye sokabilecek miktarda akım bulundurabilir. Buda ürüne temas eden canlının yara almasına, hatta hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Bu akım referans test cihazları vasıtasıyla standart ölçüm metotları kullanılarak ölçülür. Ölçülen değerlerin standart içerisinde verilen limitleri aşmaması gerekmektedir.


Toprak Sürekliliği Deneyi


Yine ürün kullanım esnasında üründe elektrik çarpmasına karşı temel korumayı sağlayan (Sınıf 1 cihazlar için geçerli) toprak hattının sürekliliğinde bir hata var ise, cihazda oluşacak bir elektrik kaçağı toprağa gitmek yerine direk olarak ürün kullanıcısı veya operatör üzerine düşecektir. Ürün laboratuvarda bulunan referans test cihazları ile ölçüler ve cihaz üzerinde bulunan toprak hattında herhangi bir kopukluk olup olmadığı gözlemlenir.


Alevlenebilirlik Deneyi


Buradaki amaç ise özellikle plastik aksam barındıran ürünlerde, kendi içerisinde oluşan veya dışardan gelebilecek alevlenmelerde, kullanılan plastik aksamın yangını sürdürür nitelikte olmaması ve sönümlenen bir yapıda olması gerekmektedir. Plastik aksamın dayanıklılığını görmek için, plastik aksamdan bir parça alınarak iğne alevi veya kızaran tel test düzeneklerinde teste tabi tutulular. Plastiğin bulunduğu konum itibari ile uygulanacak sıcaklık ve alev seviyeleri değişiklik göstermektedir. Sonuçta plastik aksamın yangın tehlikesi oluşturmayacak yapıda olup olmadığına karar verilir.

Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere test standartları birçok test ve muayene içermektedir. Tüm bu test ve muayenelerden başarı ile geçen ürünler ilgili standart üzerinden raporlandırılırlar.


Bir test raporlarında genel olarak aşağıdaki bilgiler yer alır;

 • Üreticini adı adresi,
 • Ürün Marka, Model vs. bilgileri,
 • Uygulanan standart bilgisi,
 • Deney tarih aralıkları,
 • Deney sorumluları,
 • Çevre koşulları,
 • Test koşulları,
 • Test limitleri,
 • Test sonuçları,
 • Ürün ve test fotoğrafları,
 • Ürün komponent listesi,

 • Alçak Gerilim Direktifi altında Eldaş olarak yaptığımız LVD testi bulunan bazı temel standartlar şunlardır;

 • TS EN 62368-1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı Genel Standardı
 • TS EN 60335-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihaz Standardı
 • TS EN 60204-1 Makinelerde güvenlik Standardı
 • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri Genel Standardı
 • TS EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazlar Standardı
 • TS EN 60730-1 Otomatik Kontrol Düzenleri Standardı
 • TS EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar Güvenlik Standardı

 • LVD laboratuvarında testleri gerçekleştirilen, fakat alçak gerilim direktifi altında bulunmayan bazı ürün grupları da mevcuttur.

 • Bunlardan en önemli ve kapsamlı olanı Tıbbi cihazlardır. Tıbbi cihazlar (EU) 2017/745 regülasyonuna tabi olup, TS EN 60601-1 standardı kapsamında incelenmektedirler.

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikle çalışan fırın ve ocaklar için enerji verimliliği testleri de LVD laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilmektedir. (EU) No 66/2014 regülasyonu içerisinde TS EN 60350-1 ve TS EN 60350-2 standartları kullanılarak enerji etiketlemesi için gereken ölçümler alınmaktadır.

 • Ayrıca çevresel testler olarak adlandırılan, sıcak-soğuk, nem ve IP testleri de LVD laboratuvar bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Bu Başlıklarıda İnceleyin