Film Kalınlığı - Mekanik Dayanım
Film Kalınlığı - Mekanik Dayanım

Film Kalınlığı - Mekanik Dayanım

Film Kalınlığı - Mekanik Dayanım

Manyetik Yöntem ve Eddy Current Yöntemi ile Film Kalınlığı Testleri

(TS EN ISO 2178-ASTM B 499 / TS EN ISO 2360-ASTM B 244)


Manyetik Yöntem : Bu standart, mıknatıslanabilir ana metaller üzerindeki mıknatıslanmayan boyalar, vernikler, emaye kaplamalar, plastik kaplamaların kalınlıklarının ölçümü için bir yöntemdir. Bu ölçümler tahribatsız olarak gerçekleşir.


Eddy Current Yöntemi : Bu standart, mıknatıslanmayan iletken ana malzemelerin(genellikle metal) üzerindeki yalıtkan kaplamaların kaplama kalınlıklarının genlik duyarlı girdap akımı cihazları kullanılarak, tahribatsız şekilde ölçülmesini kapsar.

Bu Başlıklarıda İnceleyin
557